Om Ivar

Ivar Nordhagen er en av norges fremste tresnitt-kunstnere. Han har gått 13 år i lære hos mesteren Terje Grøstad, og har en lang karriere som grafiker og reklametegner bak seg.

Bakgrunn

Kunstneren Ivar Nordhagen er født 1951 i Nord Odal. Han er grafisk utdannet og har en lang karriere som reklametegner. I 1994 startet samarbeidet hans med grafikeren og kirkekunstneren Terje Grøstad i Flatdal i Telemark. Grøstad hadde i sin tid professor Per Krogh på akademiet og det er disse kunnskapene samt Grøstads forhold til naturen som Nordhagen har fått ta del i. Dette samarbeidet har pågått de siste 15-16 årene og har betydd mye for Nordhagens utvikling.

Fargetresnitt og malerier

Fargetresnitt er en av de eldste og mest tidkrevende grafiske metodene for å fremstille bilder og det er idag svært få kunstnere som bruker tresnittet i fargeproduksjon. Mange av Nordhagens grafiske blader inneholder opptil 7-8 farger og er meget krevende produksjoner. Nordhagen arbeider på en naturalistisk måte både med grafikk og maleri. Denne teknikken bruker han også  i sine portretter som er etterspurt både hos private og i det offentlige. 

Motiver fra naturen

Både i grafikken og i maleriet er det natur og kultur som står i høysetet ved valg av motiver. Kanskje en arv fra et helt liv som skog og naturnyter sier Nordhagen som samtidig vet at disse tingene er uutømmelige på temaer og ideer til motiver. Kunstneren bruker egne opplevelser, fortid og nåtid samt lar seg innspirere av litteratur om disse emnene. 

Curriculum Vitae

1969-1972: Utdannelse som litograf

1980-1990: Grafisk design/reklametegning 

1994-2007: Kunstutdannelse hos Terje Grøstad med hovedvekt på grafikk

2009- Kunstglassutdannelse hos Terje Grøstad under kunstglassmester Annar Millidal.

Medlem av Norske Grafikere og NBK. 

Last ned full CV